Prof. advies; snel reactie op vragen 
Speedy zoekveld m. uniek programma
Goede Product-info en maattabellen
Snelle levering, zo mogelijk met één koerier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij worden pas een integrerend bestanddeel van het contract, indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. contractsluitende partij, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst is gesloten met Italian Design B.V..

Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. 2. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

3. contract taal, contract tekst opslag

De taal of talen die beschikbaar zijn voor het sluiten van de overeenkomst: Duits, Engels, Nederlands

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

Verzendkosten kunnen worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen. U kunt meer te weten komen over eventuele verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen op de verzendingsmanier. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

5. betaling

De volgende betaalwijzen zijn beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor betaling vooraf, sturen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

Kredietkaart
Wanneer u uw bestelling plaatst, voert u uw creditcardgegevens in. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst gedebiteerd.

Klarna PayNow kredietkaart
U voert uw creditcardgegevens in wanneer u uw bestelling plaatst. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder zal de betalingstransactie automatisch worden uitgevoerd en zal uw kaart onmiddellijk na de verzending van de goederen worden gedebiteerd.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de onlineprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna automatisch door PayPal worden uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Onmiddellijk door klarna
Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgeleid naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u beschikken over een bankrekening die geactiveerd is voor internetbankieren, zich dienovereenkomstig identificeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna door Sofort uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd.

Giropay
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via Giropay te kunnen betalen, dient u te beschikken over een bankrekening die geactiveerd is voor internetbankieren, zich dienovereenkomstig te identificeren en de betalingsopdracht aan ons te bevestigen. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna worden uitgevoerd en uw rekening zal worden gedebiteerd.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u de browser "Safari" gebruiken, geregistreerd zijn bij de dienstverlener Apple, de Apple Pay-functie geactiveerd hebben, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Aankoop op rekening via Klarna
In samenwerking met Klarna AB (www.klarna.de), Sveavägen 46, Stockholm, Zweden, bieden wij aankoop op rekening als betalingsmogelijkheid aan. Let op: Klarna Invoice is alleen beschikbaar voor consumenten.

 

6. annuleringsrecht

Consumenten hebben recht op het wettelijk herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers hebben geen vrijwillig herroepingsrecht.

7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen.
Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien - ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met een nieuwe zaak - ter hoogte van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons over en wij accepteren deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

8. transportschade

Voor consumenten geldt het volgende: als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo snel mogelijk bij de bezorger te reclameren over dergelijke gebreken en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Je helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

Voor ondernemers geldt: het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen hebben geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of organisatie die anderszins verantwoordelijk is voor de uitvoering van de verzending. Voor handelaren geldt de in § 377 HGB geregelde inspectie- en meldingsplicht. Als u ons niet op de hoogte stelt zoals daarin is bepaald, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek niet herkenbaar was tijdens de inspectie. Dit geldt niet als wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9 Garantie en waarborgen

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.
Voor de aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt: als het defect optreedt na het verstrijken van één jaar na levering van de goederen, zijn claims voor defecten uitgesloten. Gebreken die zich voordoen binnen een jaar na levering van de goederen kunnen worden geclaimd binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims voor gebreken aan nieuw geproduceerde goederen één jaar vanaf de overdracht van het risico. Voor de verkoop van gebruikte goederen geldt de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 445a BGB blijven onaangetast.
Met betrekking tot ondernemers gelden alleen onze eigen informatie en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract zijn opgenomen, als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Als het geleverde artikel gebreken vertoont, verlenen wij aanvankelijk garantie aan ondernemers, naar onze keuze door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt

- in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
- in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrieglijk opzet
- bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
- in het kader van een garantietoezegging, indien overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden is te vinden bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.

Klantenservice: Klantenservice bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur


10 Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt
- bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid
- bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
- in geval van garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was.
Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

11. gedragscode

We hebben ons onderworpen aan de volgende gedragscodes:
- Trusted Shops
- https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

12. geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

13. bescherming van minderjarigen

Als je bestelling goederen bevat waarvan de verkoop onderworpen is aan leeftijdsbeperkingen, gebruiken we een betrouwbare procedure met een persoonlijke identiteits- en leeftijdscontrole om ervoor te zorgen dat de klant de vereiste minimumleeftijd heeft bereikt. De bezorger zal de goederen pas overhandigen nadat een leeftijdscontrole is uitgevoerd en alleen aan de klant persoonlijk.

14. slotbepalingen

Als u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon naar publiek recht of een speciaal fonds naar publiek recht, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze statutaire zetel.

Pinterest Multi safe pay
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Prof. advies; snel reactie op vragen 
Speedy zoekveld m. uniek programma
Goede Product-info en maattabellen
Snelle levering, zo mogelijk met één koerier