1. Je ontvangt een geautomatiseerd beoordelingsverzoek:
Na jouw aankoop ontvang je per e-mail een geautomatiseerd Trustes Shops-beoordelingsverzoek, met hierin een aanklikbare link waarmee je naar een beoordelingsformulier wordt geleid.
In dit formulier geef je sterren voor jouw aankoop en schrijf je een kort commentaar van maximaal 400 karakters. Je verstuurt je beoordeling door op "Nu beoordelen" te klikken.

2. Heb je geen beoordelingsherinnering ontvangen (met kopersbescherming) van Trusted Shops?
Heb je geen review-uitnodiging ontvangen-of was de termijn voorbij? Met kopersbescherming:  v. Trusted Shops op je persoonlijke ledenpagina My Trusted Shops . Klik onder "Mijn bestellingen" op de verzekerde aankoop en vervolgens op "Shop beoordelen".  

3.Heb je geen beoordelingsherinnering ontvangen (zonder kopersbescherming) v. Trusted Shops?
Heb je geen beoordelingsherinnering ontvangen-of is de termijn is verlopen-en heb je geen kopersbescherming van Trusted Shops afgesloten, schrijf dan eenvoudig een korte e-mail aan [email protected] Stuur de volledige aankoopbevestiging mee, die je via e-mail van Italian Design hebt ontvangen. Zodra Trusted Shops weet dat het om een aankoop bij een door Trusted Shops gecertificeerd lid gaat, stuurt Trusted Shops je de gewenste beoordelingslink toe.